Theo nội dung Thông báo 2833-TB/TU, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương tổ chức riêng Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2020 - 2025 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP tại Tờ trình số 472/TTr-BCSĐ ngày 21.8.2020.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội bảo đảm kế hoạch đề ra. Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa; chỉ đạo tập trung hoàn thiện việc chỉnh trang đô thị, trang trí, chiếu sáng phục vụ các sự kiện lớn trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy cũng lưu ý cân nhắc kỹ lưỡng quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và Đại hội Thi đua yêu nước phù hợp căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa hai sự kiện trên gắn với Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP để tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.

Hải Châu