Cuốn sách do một nhóm tác giả ngưởi Hy Lạp thực hiện và dịch sang tiếng Hy Lạp với nội dung nói về cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng Việt Nam và những kinh nghiệm chính trị, quân sự quý báu của nhà quân sự thiên tài Võ Nguyên Giáp.

Nhóm dịch giả đang giới thiệu về cuốn sách.

Cuốn sách  chứa đựng nhiều thông tin từ tuổi trẻ đến cuối cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thông tin về gia đình ông, những trận đánh vĩ đại ông đã chỉ huy với tư cách Lãnh tụ quân sự của Việt Nam; nhằm tiếp tục truyền bá thông điệp cách mạng - giải phóng và mang quan điểm chính trị - hành động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến các phong trào tiến bộ - cách mạng hiện nay.

Khán giả tới tham dự buổi lễ giới thiệu

Đại diện ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp, Tham tán Công sứ Phạm Hữu Đức đã phát biểu cảm ơn nhóm tác giả với tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tâm huyết tập hợp và dịch sang tiếng Hy Lạp những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp góp phần giúp người dân Hy Lạp hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Buổi giới thiệu sách trên đã làm cho bạn đọc Hy Lạp ngưỡng mộ hơn về thiên tài quân sự, sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho cuộc chiến tranh chính nghĩa và dũng cảm của quân đội và nhân dân Việt Nam vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc Việt Nam.  

H.Chi