Đối tượng tham gia festival là các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, tuổi từ 18 - 35. Nội dung sáng tác là các đề tài tự do, có tính phát hiện và có sự tiếp cận của thế hệ trẻ trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2017.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tác phẩm chưa được công bố ở các cuộc triển lãm có quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức.

Đặc biệt, BTC khuyến khích các đề tài về đời sống đương đại; các hình thức, khuynh hướng, ý tưởng, phong cách, bút pháp sáng tạo độc đáo; kỹ thuật thể hiện, chất liệu có những tìm tòi mới.

Mỗi tác giả gửi tham gia tối đa 2 tác phẩm, trong thời gian từ ngày 19 – 23/6, tại địa chỉ 38 Cao Bá Quát, Hà Nội.

Thảo Thảo