Văn nghệ Công an số 524 dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/tờ.

Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

PV