Với chủ đề “Mừng Xuân – Dâng Đảng”, chương trình bao gồm 18 tiết mục: Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (Tác giả: Đỗ Minh; Biểu diễn: Dàn nhạc kèn và ca múa), Biết ơn Cụ Hồ (Tác giả: Lưu Bách Thọ; Biểu diễn: Dàn nhạc kèn), Song ca “Tết xuân” (Tác giả: Hồ Hoài Anh), Múa Độc lập (Tác giả: Hải Trọng, Biểu diễn: Tốp múa), Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi (Tác giả: Huy Du; Biểu diễn: Dàn nhạc kèn), 

Các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn trên phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm

Ca ngợi Hồ Chí Minh (Tác giả: Văn Cao, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn và đơn ca nam), Xuân Chiến thắng (Tác giả: Đinh Ngọc Liên, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn), Tuổi xuân dâng Đảng (Tác giả: Đỗ Dũng, Biểu diễn: Tốp ca nam), Múa độc lập: Nón quai thao (Tác giả: Hải Trọng, Biểu diễn: Tốp múa), Đường chúng ta đi (Tác giả: Huy Du, Phối khí: Bằng Thành, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn và Tam ca nam), 

Lý ngựa ô (Dân ca Nam Bộ, Biểu diễn: Dàn nhạc và Nghệ sĩ ưu tú Tất Nghĩa – Nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu của Nhà hát Công an nhân dân), Trái tim em, tình yêu người lính (Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh, Biểu diễn: Tốp nữ), Trái tim người lính (Tác giả: Tuấn Phương, Biểu diễn: Tốp ca nữ và múa phụ họa), Bài ca non sông (Tác giả: Vũ Duy Cương, Phối khí: Văn Ngọ, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn, ca, múa) và 4 tiết mục biểu diễn các tác phẩm âm nhạc nước ngoài nổi tiếng.

Dự kiến, các nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách từ 20h đến 21h30, tại khu vực trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ.

N.Hoa