Gồm: Làng rèn Hiền Lương (xã Phong Hiền), làng đan lưới Vân Trình (xã Phong Bình), làng nón lá Thanh Tân (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền); làng tranh dân gian Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang); làng dệt zèng A Hưa và dệt zèng A Đớt (huyện A Lưới).

Trong đó, rèn Hiền Lương và tranh dân gian Sình là những làng nghề nổi tiếng ở Cố đô Huế đã tồn tại 500 năm qua. Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công nhận 10 làng nghề, 16 làng nghề truyền thống và 18 nghề truyền thống. 

Anh Khoa