Được công nhận bảo vật quốc gia lần này có 3 hiện vật được lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Nghệ An: Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi, niên đại 2.000 – 2.500 năm trước; Muôi có cán hình tượng voi, niên đại 2.000 – 3.000 năm trước; Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn (Niên đại, niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII.

Hải Dương có 2 bảo vật: Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ, niên đại thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, lưu giữ tại Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, Kinh Môn; Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”, năm 1607, niên đại Hoằng Định thứ 8, hiện lưu giữ tại di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Bảo vật mộc bản kinh Phật tại chùa Bổ Đà

Bắc Ninh có 3 bảo vật: Bộ tượng 10 linh thú chùa Phật Tích, niên đại thế kỷ XI, lưu giữ tại chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du; Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu – Luy Lâu, niên đại thế kỷ XVII, hiện thờ tại chùa Dâu, chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương, chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành; Cột đá chùa Dạm, niên đại thế kỷ XI, lưu giữ tại chùa Dạm, xã Nam Sơn.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có 4 bảo vật: Bình phong sơn mài “Thiếu nữ và phong cảnh”, năm 1939, tranh “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc”, niên đại 1980; tranh sơn mài “Gióng”, năm 1990; 2 cánh cửa chạm rồng Chùa Keo, niên đại thế kỷ XVII.

Đàn đá Lộc Hòa

Ngoài ra, được công nhận bảo vật quốc gia lần này còn có: Đàn đá Lộc Hòa, niên đại gần 3.000 năm trước, bảo quản tại bảo tàng tỉnh Bình Phước, Bộ khuôn đúc Nhơn Thành, niên đại từ thế kỷ I – VII, lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Gia Lai; Tượng thần Vishnu Gò Thành, niên đại thế kỷ VI-VIII, đang lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Tiền Giang; Phù điêu Phật Chăm pa, Tây Nguyên, niên đại VI-VII, lưu giữ tại bảo tàng Gia Lai; 

Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm, niên đại giữa thế kỷ XIII, hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Bình Định; Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” hay “Bia lăng vua Lê Hiến Tông”, niên đại cuối thế kỷ XV, lưu giữ tại tại di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hóa; Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc, năm 1549, lưu giữ tại  đền thờ Trạng Nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, Bắc Giang; 

Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, niên đại thế XVII, lưu giữ tại cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện  Hoa Lư, Ninh Bình; Mộc bản chùa Bổ Đà, niên đại giữ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, lưu giữ tại chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; 

Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh, niên đại 1847, niên hiệu Thiệu Trị thứ 7, lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; tranh “Thanh niên thành đồng”, năm 1967-1978, lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và tàu vận tải quân sự số hiệu HQ671, kháng chiến chống Mỹ, lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân.

N.Hoa