Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều họa sĩ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, thể hiện sức lan tỏa, sự quan tâm của các họa sĩ trước sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi được trình bày công phu, thể hiện nhiều góc nhìn sáng tạo, thể hiện tâm huyết, tài năng, tình cảm của các họa sĩ đối với Thủ đô Hà Nội. Qua đó, truyền tải truyền thống lịch sử văn hóa của 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình...

Đồng thời, thể hiện sự kế thừa truyền thống ấy trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thể khát vọng hòa nhập, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong thời kỳ hội nhập.

Ban Giám khảo đã tổ chức chấm và chọn ra các tác phẩm tiêu biểu để trao giải. 1 giải Nhất thuộc về tác phẩm “1010 năm Thăng Long - Hà Nội” của tác giả Hà Thành; 2 giải Nhì được trao cho tác phẩm “1010 năm Thăng Long - Hà Nội”, tác giả Hà Thành và “1010 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố vì hòa bình”, tác giả Bùi Đại Hào. Ban Tổ chức còn trao 3 giải Ba cho các tác phẩm khác.

Đinh Thuận