Việc khai quật tại địa điểm Long Hưng có ý nghĩa trong việc tìm hiểu loại hình di tích cư trú và di tích kiến trúc thuộc văn hóa Óc Eo, khoảng thế kỷ thứ VIII-IX. 

Khai quật tại địa điểm Tân Lại được kỳ vọng sẽ làm rõ về lớp văn hóa thuộc giai đoạn sớm có niên đại khoảng từ 2.500-3.000 năm cách ngày nay và lớp văn hóa muộn thuộc giai đoạn văn hóa hậu Óc Eo, khoảng thế kỷ XII-XVIII. Hoạt động khai quật diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/11, trên diện tích 200m². Trong đó, địa điểm Long Hưng sẽ khai quật trên diện tích 100m²; địa điểm Tân Lại là 100m².

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng lưu ý, trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

N.Nguyễn