Triển lãm bao gồm 20 bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh thiên nhiên, được tác giả vẽ trong vòng 1 năm trở lại đây. 

Chiều Cát Hải (sơn dầu, 78cmx128cm, 2016)

Trên mặt đầm (150cmx250cm, 2016)

Mùa hoa xoan (sơn dầu, 115cmx135cm, 2017)

Những cây phi lao bên hồ (sơn dầu, 70cmx80cm, 2017)

Bến cá Đoàn Xá (sơn dầu, 70cmx80cm, 2016)

Chiều Đà Lạt (sơn dầu, 100cmx125, 2015)

Nắng đảo (sơn dầu, 80cmx120cm, 2017)

Hoàng hôn trên sông (sơn dầu, 100cmx150cm, 2017)

Bến vắng (sơn dầu, 120cmx150cm, 2016)

Phong cảnh mùa đông (sơn dầu, 100cmx100cm, 2016)

Chiều đông (sơn dầu, 80cmx100cm, 2016)

Buổi trưa ở bến cá Ngọc Hải (sơn dầu, 80cmx120cm, 2017)

Chiều trung du (sơn dầu, 80cmx100cm, 2016)

Con tàu cũ (sơn dầu, 70cmx80cm, 2016)

Tràng Kênh, mùa cây thay lá (sơn dầu, 150cmx300cm, 2016)

Buổi sáng Lập Lễ (sơn dầu, 85cmx133cm, 2016)

Chiều vàng (sơn dầu, 98cmx148cm, 2016)
Đậu Dung