Nội dung này được HANET công bố tại buổi ký kết văn kiện đối tác chiến lược trong việc khai thác bản quyền tại các trung tâm kinh doanh Karaoke trên toàn quốc giữa 3 đơn vị HANET, Goldsun Focus Media và Zing MP3 diễn ra vừa qua tại TP.HCM.

Theo đó, Zing MP3 - website âm nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay, sẽ là đơn vị cung cấp bản quyền với kho nhạc hơn 1 triệu bài hát hợp pháp được các tổ chức và cá nhân uỷ thác .

HANET sẽ đóng vai trò là hệ thống nền tảng trong việc triển khai quảng cáo trên màn hình phòng hát của các trung tâm Karaoke.

Còn Goldsun Focus Media là đơn vị được HANET chỉ định triển khai dịch vụ quảng cáo tại các trung tâm KTV trên toàn quốc.

Lễ kí kết thỏa thuận nhằm tiến tới một môi trường kinh doanh karaoke "sạch".

Thỏa thuận này xuất phát từ thực trạng vi phạm bản quyền diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp trong môi trường kỹ thuật số và internet hiện nay. Nguyên nhân là bởi những nhân tố như thiếu ý thức chấp hành các quy định pháp luật, thói quen “xài chùa”, thái độ cố tình vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh. Ngoài ra, các chủ thể quyền chưa chủ động áp dụng các biện pháp theo quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trước  đó, vào cuối năm 2016, Hiệp hội Công nghệ Ghi âm Việt Nam (RIAV) đã cùng HANET ký kết văn kiện đối tác chiến lược trong việc khai thác bản quyền tại các trung tâm karaoke có tên gọi là là "Share Our Cake" nhằm tiến tới xác lập môi trường kinh doanh karaoke "sạch",

Đây là dự án tích hợp quyền lợi của nhiều đối tượng liên quan về mặt bản quyền gồm Chủ sở hữu bản quyền, Doanh nghiệp khai thác quảng cáo, Trung tâm kinh doanh Karaoke và các khách hàng đi hát. 

Qua đó, với hệ thống phát quảng cáo trên màn hình phòng hát sẽ là công cụ và căn cứ tạo nguồn doanh thu quảng cáo và chia sẻ lợi nhuận cho các đối tượng Chủ Sở Hữu bản ghi nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phát triển lành mạnh cho nền âm nhạc nước nhà, tạo thêm nguồn thu hợp pháp và chính đáng cho việc sáng tạo nghệ thuật của các chủ thể quyền.

Với việc ký kết đồng thời với 2 đơn vị trên, đồng thời là đối tác của RIAV, HANET là đơn vị sản xuất đầu máy karaoke nắm giữ quyền khai thác các bài nhạc có bản quyền lớn nhất hiện nay. 

Tháng 9-2016, tại Quyết định số 1755/QĐ –TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành Công Nghiệp Văn Hoá (CNVH) Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phát triển các ngành CNVH là một trong những ngành kinh tế sản xuất, dịch vụ quan trọng hàng đầu và có vai trò nổi bật thuộc 12 nhóm ngành trong đó Quảng cáo là nhóm ngành hàng đầu được xếp loại.

Với định nghĩa CNVH là hoạt động sản xuất, dịch vụ gắn với sáng tạo (ngành công nghiệp sáng tạo), nằm giữa lĩnh vực kinh tế công nghiệp, kinh tế dịch vụ và kinh tế liên kết số; là điểm giao của nghệ thuật, kinh doanh và khoa học – công nghệ, HANET mong muốn góp phần tạo nên sự thay đổi nhận thức pháp luật về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.


Cốc Vũ