Đỉnh đồi Ý Tý mây trong vắt

Cuối chân đồi mây trắng ngừng trôi


Như vẫn còn đây trang giấy thơm

Còn nguyên dấu bút nét mực son

Canh một canh hai rồi canh bốn

Tiếng gà eo óc gáy đầu non


Đã mấy ngàn đêm Bác không ngủ

Không ngủ vì lo nỗi nước nhà

Thương Bác trăng về bên cửa sổ

Trăng lồng cửa sổ bóng lồng hoa


Ý Tý bây giờ đã khác xưa

Lúa chín vàng nơi Bác từng qua

Điện thắp thâu đêm cùng trăng sáng

Tiếng trống trường ấm áp cuối trời xa


Mong đến Rằm Xuân, về gặp Bác

Nước non muôn thuở, nhớ Thơ Người

Vần Thơ của Bác vần thơ thép

Vẫn ấm tình đất nước Bác ơi!

Nguyễn Gia Bào