Qua các cuộc kiểm kê cho thấy, số câu lạc bộ, đội ngũ nghệ nhân, tài tử tỉnh Bình Dương khá nhiều với 844 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Theo kế hoạch, hằng năm, Bình Dương sẽ thực hiện kiểm kê, khảo sát, thu thập, bổ sung thông tin vào hồ sơ nghệ thuật Đờn ca tài tử; duy trì tổ chức các cuộc thi, liên hoan Đờn ca tài tử cấp huyện, thị, thành phố và cấp tỉnh; thi sáng tác lời mới cho các bài bản tài tử, bài vọng cổ nội dung phản ánh về văn hóa - lịch sử, cuộc sống, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Một CLB Đờn ca tài tử của tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ 36 câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử hiện có về nội dung hoạt động; cung cấp trang thiết bị, nhạc cụ cơ bản cho hoạt động trình diễn, sinh hoạt của các câu lạc bộ và trung tâm văn hóa tại địa phương. Tỉnh tổ chức tuyên truyền, truyền dạy Đờn ca tài tử từ cơ bản đến nâng cao cho các đối tượng trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các lớp học ở địa phương. Đờn ca tài tử được đưa vào nội dung tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương sẽ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị Đờn ca tài tử; xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ nghệ nhân Đờn ca tài tử.

K.H.