Ban nhạc sẽ biểu diễn tại Việt Nam từ ngày 4 đến 10-12 ở các địa điểm như sau: Trường Đại học Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội (ngày 4-12); Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Nhà hát Tuổi trẻ (5-12); Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình (7-12); Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa (8-12), Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du Lịch Hải Dương (9-12).
Thanh Giang