Tọa đàm có sự tham gia của các nhân chứng lịch sử như: Đại tá Vũ Tâm - Trung đội trưởng đội Tự vệ Đồng Xuân, người trực tiếp tham gia đánh trận Đồng Xuân tháng 12-1946; Bà Lê Minh Thái - giao liên, tham gia chiến đấu trong nội thành Hà Nội và liên khu 3; ông Đỗ Văn Đa - Pháo thủ chiến đấu tại Pháo đài Láng đêm ngày 19-12-1946, nơi nổ phát súng đầu tiên vào thực dân Pháp, mở đầu ngày Toàn quốc kháng chiến... và các nhà nghiên cứu trao đổi về bối cảnh lịch sử trong thời kỳ Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa và trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các chia sẻ tại tọa đàm góp phần tái hiện lại các hình ảnh lịch sử của Hà Nội trong 60 ngày đêm kháng chiến, làm nổi bật những khó khăn trong việc củng cố, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng, chuẩn bị toàn quốc kháng chiến. 

Đồng thời thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tọa đàm là hoạt động ý nghĩa góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lập, tự cường của nhân dân ta, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 

Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến. 

Những tấm gương anh hùng ấy không chỉ tiếp thêm tinh thần, ý chí, sức chiến đấu, lao động và học tập cho mỗi người dân Thủ đô mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở, thôi thúc tuổi trẻ hôm nay nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hải Châu