Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, những năm gần đây, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông, Internet để thực hiện các hành vi phạm tội như: Sử dụng tài khoản Zalo, Facebook kết bạn, làm quen để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xâm hại tình dục; lợi dụng mạng Internet để giao nhận phơi đề, cá cược bóng đá, đá gà qua mạng; sử dụng mạng viễn thông nhắn tin đến người dùng để mua bán bằng cấp, giấy tờ giả… 

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn Cách mạng màu ở Việt Nam”.

Trong đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất lại âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, phản động nhằm tập hợp lực lượng, hình thành công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm chống đối, kích động, biểu tình, gây rối ANTT và bạo loạn trên địa bàn tỉnh. 

Nắm chắc tình hình trên không gian mạng, đặc biệt là âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các diễn đàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động tấn công mạng, lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội hóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, từ ngày 1/9 đến ngày 31/10, Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng. Loại bỏ các yếu tố phức tạp về ANTT làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, hợp tác đầu tư, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. 

Giải quyết có hiệu quả nội dung khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài hoặc có yếu tố dân tộc, tôn giáo; xử lý sớm các vấn đề có thể gây bức xúc, phản kháng trong nhân dân kết hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội; không để các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng kích động, chống phá.

Tăng cường tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS nhận diện các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; góp phần thống nhất nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, biện pháp, cách thức tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tích cực phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng cũng như các hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Minh Hiền