Đặc biệt nhằm ngăn chặn và kiểm soát tình trạng tham gia Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ, thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, quản lý ngay từ cơ sở, đồng thời phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm truyền đạo trái phép, gây mất ANTT.

Công an huyện Đầm Hà tuyên truyền người dân không nêu cao cảnh giác trước những lời mời gọi tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ

 Cùng với đó, Công an tỉnh cũng khuyến cáo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nếu phát hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ tại địa phương, cần kịp thời báo cho chính quyền và cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.


Tuấn Hương