Nhiều khả năng đây là hành động trả thù của của “lâm tặc”, bởi lẽ trước đó, vào ngày 27 và 28/6, kiểm lâm chốt Dốc Mỏ đã truy chặn, bắt giữ, thu giữ hơn 3m² gỗ lậu và 20 xe máy do các đối tượng khai thác trái phép, vận chuyển trái phép.
Hữu Toàn