Ngày 18-11, Viện Kiếm sát Nhân dân (Viện KSND) Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - (OceanBank) Chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng nguyên kiểm soát viên OceanBank, chi nhánh Hải Phòng); Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Cả 4 bị can này bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Ba bị can gồm: Chi, Hoàng, Huệ.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, các bị can Trần Thị Kim Chi; Lê Vương Hoàng; Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Chi nhánh. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vụ lợi, các bị can đã lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các đối tượng đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9.3 tỉ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng nêu rõ, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng, chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 414 tỉ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9.3 tỉ đồng.

Qua quá trình phạm tội, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh (Trưởng ĐVKD)" trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng. Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Bị can Lê Vương Hoàng là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, đã trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, hợp thức thủ tục phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng. Qua đó, giúp bị can Chi chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền hơn 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9.3 tỉ đồng.

Quá trình tội phạm, Hoàng giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 TTK, ký tư cách kiểm soát viên, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các TTK để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; hợp thức hồ sơ, chứng từ lưu tại Ngân hàng để che giấu hành vi phạm tội đã thực hiện, Hoàng phải chịu trách nhiệm cùng các đồng phạm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Bị can nguyễn Thị Minh Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 18/109 phôi TTK; cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 46/79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 22/28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; giúp bị can Chi chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 244 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền gần 4,8 tỉ đồng. 

Quá trình tội phạm, Huệ giả mạo chữ ký của 2 cá nhân để mở 6 TTK, ký tư cách “Trưởng ĐVKD” trên 39 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng. Huệ phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Bị can Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để Chi sử dụng cá nhân, đồng thời tham gia cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 4/79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 4/28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng. 

Qua đó, giúp bị can Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 21 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 469 triệu đồng. Nha phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Đào Minh Khoa