Theo cơ quan Công an: Từ năm 2014 đến 2017, trong thời gian Đăng giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã cho phép phân lô bán nền ào ạt trên nhiều địa phương của thị xã trái quy định pháp luật. Ngoài ra, Đăng còn cho chuyển đổi mục đích đất không ghi nợ gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Sau đó, Đăng xin thôi chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, làm đơn nghỉ việc và được UBND thị xã Dĩ An chấp nhận. 

Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra nhưng Đăng bỏ trốn.

D.Anh-C.B