Những người bị đề nghị truy tố, gồm: Nguyễn Giao Chi (57 tuổi) – nguyên trưởng phòng công thương huyện Tam Bình; Nguyễn Khắc Lâm Sơn (35 tuổi) nguyên kế toán xây dựng cơ bản huyện Tam Bình; Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi) – nguyên nhân viên Công ty CP xây dựng Tam Bình (gọi tắt công ty Tam Bình); Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi) – nguyên Giám đốc công ty Tam Bình; Huỳnh Quốc Trung (31 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình (công ty Tân Bình) và Phạm Thanh Sang (30 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ (công ty Phố Trẻ)

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng công thương huyện Tam Bình, Chi đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ khống hàng loạt hồ sơ tư vấn quản lý dự án chiếm đoạt tài sản và trục lợi cá nhân. Chi bàn bạc với Nhân (Giám đốc công ty Tam Bình) thực hiện 85 hợp đồng. Trong đó, có 42 hợp đồng khống hoàn toàn và 43 hợp đồng nâng khống khối lượng công việc nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ do phòng công thương làm chủ đầu tư. 

Từ năm 2009 đến tháng 6-2014, Chi chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán gây thiệt hại ngân sách trên 3,5 tỷ đồng. Chi chỉ đạo Sơn lấy hơn 2 tỷ gởi ngân hàng lấy lãi và để ngoài sổ sách. Cũng trong khoảng thời gian này, Chi đồng ý cho Sơn ký khống hợp đồng, sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Tân Bình, Công ty Phố Trẻ cùng với Tâm, Sang và Trung chiếm đoạt 526 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Chi chiếm hưởng 324 triệu đồng, thu lợi bất chính 65 triệu và tự ý duyệt chi nguồn tiền để ngoài sổ sách 295 triệu đồng. Tổng số tiền mà Chi phải chịu trách nhiệm hình sự là 3,87 tỷ đồng, buộc phải nộp lại 685 triệu đồng.

Sơn, Chi, Trung và Nhân. 

Quá trình điều tra chứng minh, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sơn có vai trò tích cực giúp Chi lập các hồ sơ khống và chịu trách nhiệm số tiền 3,87 tỷ đồng. Bản thân, Sơn chiếm hưởng 535 triệu và trực lợi bất chính 67 triệu đồng. Số tiền này, Sơn mua 2 thửa đất ở thị trấn Tam Bình và cho em ruột mình đứng tên. Riêng đối với Nhân (giám đốc Công ty Tân Bình) đã cùng với Chi và Sơn làm khống hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân sách cùng công ty chiếm hưởng hơn 1,1 tỷ đồng. 

Trung giám đốc Công ty Tân Bình thông đồng với Chi và Sơn sử dụng pháp nhân của công ty làm khống 36 hợp đồng, gây thiệt hại ngân sách 340 triệu đồng. Trung chiếm hưởng 136 triệu đồng. Sang giúp sức cho Chi cùng với Sơn lập khống 17 hợp đồng, gây thiệt hại 185 triệu đồng. Sang chiếm hưởng 61 triệu đồng. Riêng đối với Tâm, bàn bạc với Sơn và Sang, lập khống 22 hồ sơ, gây thiệt hại 225 triệu đồng, chiếm hưởng 92 triệu đồng. 

Văn Vĩnh