Tang vật thu 1 đĩa, 1 bát sứ con, 4 quận bài và hơn 15 triệu đồng. Công an huyện Chương Mỹ đang tạm giữ các đối tượng, phân loại, xử lý

P.A.