Theo cáo trạng, Trọng không có tiền tiêu xài và biết bạn thân là Phạm Văn Giang (51 tuổi) có nhiều tiền muốn đầu tư làm ăn nên nảy sinh ý định lừa đảo. Tháng 10-2014, Trọng đến gặp Giang nói mình đang làm công trình tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) rủ hùn vốn làm ăn sẽ sinh lời cao. 

Bị cáo tại phiên toà. 

Trọng nói ông Giang chỉ cần bỏ tiền ra mua xe ben, xe cuốc, xe ủi, còn chuyện điều hành, quản lý sẽ do Trọng đảm nhận, tiền lời thu được chia đều. Tin tưởng Trọng là bạn thân, ông Giang đồng ý hùn vốn. Khi cá đã cắn câu, Trọng bắt đầu kêu bạn chuyển tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2014 đến tháng 2-2016, ông Giang đã chuyển cho Trọng hơn 2,8 tỷ đồng.

Để làm vững thêm lòng tin nơi ông Giang, Trọng đã nói dối là số tiền đầu tư đã sinh lời. Trọng lấy tiếp số tiền lời đó đem đầu tư tiếp để có lợi nhuận cao hơn. Nhưng thật sự Trọng đã đem tiêu xài cá nhân hết. Qua một thời gian dài, ông Giang không thấy Trọng hoàn vốn nên đã làm đơn tố cáo. Tại Tòa cũng như trong quá trình điều tra, Trọng đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. 

Mai Anh