Theo kết quả Thanh tra TP Cần Thơ, Thanh tra Sở KH&ĐT đã phát hiện 13/14 đơn vị được thanh tra có vi phạm. Những vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư như: một số hạng mục công tác khối lượng không đúng với bản vẽ hoàn công trong hợp đồng, thanh toán số tiền chênh lệch, tính thừa số lượng. Tổng số tiền sai phạm là hơn 5,1 tỷ đồng; trong đó, số tiền giảm trừ hơn 3,8 tỷ, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ. 

Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Cần Thơ. 

Sau kết luận thanh tra, đơn vị đã nộp vào ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thu nộp là hơn 63 triệu đồng. Lãnh đạo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ chưa phân công (bằng văn bản) công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên. 

Từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2018, lãnh đạo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ cũng không tiếp công dân định kỳ. Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT khẩn trương khắc phục các mặt hạn chế, chấn chỉnh những thiếu sót nêu trong kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cũng vừa  ký văn bản gởi Thanh tra TP và Giám đốc KH&ĐT nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận số 129/KL-TTr.

Như Anh