Trước đó, từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2007, Nguyễn Văn Tám công nhiên dùng rìu rựa, vào rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai phát dọn cây rừng nguyên sinh với diện tích 20.400m2 ở Tiểu khu 226 để lấy đất làm rẫy.

Việc xét xử lưu động với hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo Nguyễn Văn Tám là cần thiết, nhằm tăng cường giáo dục pháp luật đối với người dân ở ven Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai

Phan Lương