Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2013 đến tháng 4-2014, BQL Rừng phòng hộ Đắk Mi đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra hành vi khai thác lâm sản gỗ trái phép trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Qua đó, đã phát hiện, tạm giữ trên 45m³ gỗ từ nhóm III đến nhóm VII bị lâm tặc khai thác trái phép. Nhưng thay vì báo cáo sự việc và chuyển tang vật cho các ngành chức năng để xử lý, ông Nguyễn Cường- Phó giám đốc phụ trách BQL Rừng phòng hộ Đắk Mi (đơn vị này chưa có Giám đốc) đã tự ý đem bán và chia chác số gỗ lậu nói trên.

Ông Nguyễn Cường.

Qua định giá, cơ quan chức năng xác định số gỗ lậu bị thất thoát giá trị hơn 252 triệu đồng.

Với hành vi trên, CQĐT đã có đủ cơ sở khởi tố, bắt giam đối với ông Nguyễn Cường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai