Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến ngày 5-7 vừa qua, Đồng thường xuyên lên mạng tải hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về máy tính cá nhân. Đồng đánh chèn chữ, tạo thành những bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau đó, Đồng chép những hình ảnh, bài viết này sang điện thoại và đăng trên Facebook cá nhân mang tên Ăn cướp Công an và Kiều Thanh.

Đồng tại phiên tòa.

Ngày 5-7, Công an phường Thốt Nốt mời Đồng lên làm việc, kiểm tra Facebook thì phát hiện các bài viết có nội dung trên. Kết quả giám định, những bài viết, hình ảnh mà Đồng đã viết, đăng, phát tán trên Facobook đều có nội dung, thông tin tiêu cực, gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội; xuyên tạc, xúc phạm tổ chức Đảng và Nhà nước; tạo tâm lý người xem có cái nhìn không đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Theo HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh chính trị quốc gia, trật tự xã hội; ảnh hưởng đến uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tay đắc lực cho các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ…

Như Anh