Trước đó, nhân viên quản lý của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm Chi nhánh Long Xuyên đến Công an phường Mỹ Quý (TP Long Xuyên) giao nộp nhiều vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm: 87 viên pháo các loại, 25 bọc pháo vòng, 6 viên đạn điện, 10 bọc đạn chì, 3 súng bắn pháo, 3 cây roi điện, 3 bình xịt hơi cay và 2 cây đao...

Được biết, đây là số vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được khách hàng gửi từ nhiều địa phương về cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh An Giang mà không có người đến nhận trong thời gian qua.
Số vũ khí, công cụ hỗ trợ Công an TP Long Xuyên tiếp nhận từ công ty giao hàng.

 
T. Lĩnh - T. Tầm