Tất cả số gỗ này đều được tập kết ngay trên đường đi vào khu vực rừng keo của thôn Sông Chò, các dấu vết để lại hiện trường còn rất mới. 

Hiện trường nơi phát hiện vụ tập kết gỗ lậu.

Đây là khu vực xa khu dân cư và là nơi giáp ranh với huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa. Qua kiểm đếm, toàn bộ số gỗ có tổng khối lượng gần 15m³. Công an huyện MĐrắk đang điều tra số gỗ trên.

Văn Thành