Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 4 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tại điểm kinh doanh số 375 + 376 + 377 + 380, ngành hàng giầy dép do bà Vương Thị Quyên làm chủ, đã phát hiện 20 đôi giầy thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Giày giả mạo nhãn hiệu do Đội QLTT số 5 thu giữ.

Điểm kinh doanh số 372, ngành hàng giầy dép do bà Ngô Thị Thu Hiền làm chủ cũng đã phát hiện 20 đôi giầy thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike. Cả 2 hộ kinh doanh trên đều bị xử phạt 6 triệu đồng/hộ.

Tuấn Hương