Nữ nhân viên ngân hàng rút quỹ đánh đề Nguyễn THị Ngoan tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát vào tháng 8/2008, Nguyễn Thị Ngoan được tuyển làm nhân viên ngân quỹ cho ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng tại phòng giao dịch Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Đến 6/2011, Ngoan có quyết định được điều chuyển về nhân viên ngân quỹ tại phòng giao dịch quận Sơn Trà.

Tại đây, Ngoan làm nhiệm vụ tiếp nhận thùng tiền và tiền tiếp quỹ (nếu có) từ ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng về phòng giao dịch Sơn Trà, thực hiện việc xuất nhập tiền mặt VNĐ và ngoại tệ, tài khoản có giá trị phát sinh trong ngày, cập nhật đối chiếu số liệu khớp đúng trên hệ thống kế toán, kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ thực tế sau đó chọn lọc đóng gói và bỏ vào thùng tiền để vận chuyển về ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng vào cuối ngày.

Tuy nhiên vào ngày 30/12/2011, Ngoan chuyển thùng tiền của phòng giao dịch Sơn Trà về kho quỹ của SHB Chi nhánh Đà Nẵng để nhập kho theo quy định nhưng khi đến kho quỹ thì Ngoan không ở lại kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ cuối ngày mà để thùng tiền quỹ tại kho quỹ rồi “bặt vô âm tín”…

Ngoan khai nhận: Từ tháng 10/2011, Ngoan tham gia đánh đề tại một điểm ghi đề tại chợ Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với số tiền mỗi lần đánh từ  5 trăm ngàn đến 1 triệu đồng và ngày càng đánh số tiền nhiều hơn.  

Đến cuối tháng 11/2011, số tiền mà Ngoan đã bị thua trên 50 triệu đồng. Để gỡ lại số tiền bị thua, Ngoan tìm cách lấy tiền từ quỹ của Phòng giao dịch Sơn Trà.  

Trong thời gian này, thấy các nhân viên kiểm soát không trực tiếp kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ vào cuối ngày nên Ngoan đã lợi dụng sơ hở này để lấy tiền mặt ở quỹ.

Từ ngày 3 - 26/12/2011, Ngoan đã 11 lần thực hiện lấy tiền mặt tồn quỹ của Phòng giao dịch Sơn Trà, mỗi lần lấy ít nhất là 20 triệu, lần nhiều nhất là 120 triệu. Với thủ đoạn này, Ngoan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 785 triệu đồng...

Hoài Thu