Cùng bị truy tố với ông Khạnh là Vũ Thị Ngọc Lan, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Tuấn Hùng, nguyên Trưởng ban Tài Chính vì có hành vi nhận và chi tiêu 51,816 tỷ đồng tiền lãi ngoài từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). 

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.

Bị can Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP.

Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP đã có quyết định phân công); Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc) ký phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính. Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.  

Với trường hợp tổng công ty PVEP, Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận được số tiền 51,816 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh 4,056 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan là 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết, nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của Hùng để xử lý sau.

Đào Minh Khoa