Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của đối tượng. Từ năm 2012 đến năm 2014, Hảo làm chủ hụi (đầu thảo) đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người, lập danh sách hụi viên khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những hụi viên khác. Số tài sản mà Hảo chiếm đoạt lên đến cả tỷ đồng, được thị chi xài vào việc cá nhân.

Văn Vĩnh