Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ tháng 6 đến tháng 7-2016, Vi Văn Hoài cùng Vi Văn Hải (23 tuổi), Lô Văn Phong (20 tuổi), Lô Văn Páo (26 tuổi), cùng trú bản Hủa Mương, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong đã ba lần đến khoảnh 10, 11 tiểu khu 60 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cưa hạ bốn cây gỗ pơ mu. 

Sau đó các đối tượng cưa xẻ thành các tấm gỗ pơ mu đưa về sử dụng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Vi Văn Hoài khai thác 6,22m³ gỗ pơ mu.

Lam Hồng