Người gửi là Manh Hung Phan, địa chỉ: Richard-Strauss Strasse 7381679 Munchen Deutschland. Người nhận: Ngo Hoai Chuong, địa chỉ: Hai quan Chi cuc Noi Bai 1000 Hanoi Vietnam. 

Qua kiểm tra, hàng hóa có dạng tượng hình người và tiểu cảnh chạm khắc nghi được làm từ sản phẩm động vật. Cục Hải quan Hà Nội đã trưng cầu giám định. 

Ngày 6-11, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có công văn số thông báo kết luận giám định. Các sản phẩm kỹ nghệ: 30 sản phẩm; Tổng trọng lượng: 47.1 kg thuộc là sản phẩm được làm từ ngà loài voi Châu Phi (thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã theo Thông tư 04/2017/TT-Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Ngày 10-11-2017 Chi cục đã ban hành Quyết định tạm giữ số 501/QĐ-TGTVPTGPCC. Hiện, đơn vị đang tiến hành xác minh chủ sở hữu của lô hàng để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Hiệp