Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ ngày 22-6-2015 đến ngày 22-7-2016, bị can Nguyễn Quốc Thái đã lợi dụng vào kiến thức, sự am hiểu về công nghệ thông tin để sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet đột nhập vào nhiều trang web của các công ty bán hàng ở nước Mỹ và Australia lấy cắp dữ liệu, rồi sử dụng dữ liệu lấy cắp được đe dọa để chiếm đoạt tiền của các công ty này.

Các trang web đối tượng Thái đã từng đột nhập.

Cụ thể, Thái đã đột nhập vào 22 trang web bị lỗi không có bảo mật của 18 công ty, trong đó có 16 công ty ở Mỹ như: Hannes Bands, Aptos, Godiva.com… và 2 công ty ở Australia là DavidJones, Kmart. Thái đã lấy cắp cơ sở dữ liệu khách hàng của các công ty trên rồi lập các địa chỉ email và tài khoản Skype để gửi email kèm theo dữ liệu đã lấy cắp được, đồng thời gọi điện thông báo cho các đại diện các công ty đã bị đột nhập yêu cầu trả tiền, nếu công ty nào từ chối thì Thái đe dọa sẽ công bố dữ liệu đã lấy cắp lên mạng Internet. 

Với thủ đoạn nêu trên, Thái đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của một số công ty ở Mỹ. Hành vi của Nguyễn Quốc Thái đã phạm tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Số tiền chiếm đoạt được, Thái đã sử dụng mua nhà tại phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Để điều tra và truy tố bị can Thái trước tòa án, cơ quan điều tra đã thông qua hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Australia. Quá trình điều tra, bị can Thái đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giao nộp các tài liệu liên quan và phía các công ty nạn nhân cũng đã cung cấp nhiều tài liệu xác định phù hợp với lời khai của Thái và chứng cứ thu thập được, cũng như kết quả tương trợ tư pháp về hình sự đối với Hoa Kỳ và Australia.

Đào Minh Khoa