Theo đó, liên quan đến vụ việc nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra thuế Cục Thuế Bắc Ninh và đoàn kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Bắc Ninh trong vụ việc nghi vấn hối lộ của công ty Tenma. 

Đồng thời, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với lãnh đạo hai cục nói trên đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra tại Công ty Tenma Việt Nam, để thực hiện công tác kiểm điểm, phục vụ công tác điều tra, kiểm tra theo quy định. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27/5/2020) đối với các trường hợp sau:

Ông Trần Thành Tô- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (người ký quyết định thành lập Đoàn KTSTQ) để tập trung tổ chức phục vụ đoàn Thanh tra Bộ Tài chính và rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Đoàn KTSTQ và người đứng đầu liên quan trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;

Công ty TNHH Tenma Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân)

- Ông Dương Minh Khải- Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;

Ông Vũ Quang Hà- Đội trưởng đội nghiệp vụ- Chi cục Hải quan Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;

 Ông Nguyễn Lưu Bình Trọng- công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;

 Bà Nguyễn Thị Hảo- công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Lưu Hiệp - H.A.