Nhớ là cán bộ Bưu điện huyện A Lưới phụ trách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân các xã Hồng Thái, Bắc Sơn và A Đớt, huyện A Lưới. Nhưng để có  tiền tiêu xài cá nhân, Nhớ liều lĩnh dùng phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH của người dân, điền thông tin người thụ hưởng vào để vay tiền với lãi suất 20%/năm.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6-2016 đến tháng 6-2018, Nhớ sử dụng 225 phiếu để vay tiền của 5 người trên địa bàn, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Anh Khoa