Bị can Nguyễn Văn Hoàn bị xác định vào cuối tháng 11/2012 đã có hành vi cùng với bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã quyết định việc cho vay mặc dù ông Thắm biết hồ sơ vay không đủ điều kiện, nhưng ông Hoàn đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Thắm, hành vi của bị can Hoàn với vai trò giúp sức bị can Thắm cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trung Dung vay số tiền khá lớn đến nay mất khả năng thu hồi (ông Thắm đã bị bắt vào ngày 24/10 để điều tra về hành vi sai phạm này). Vụ án bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm tại Ocean Bank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ocean Bank theo quy định của pháp luật, đồng thời đã chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức lãnh đạo và duy trì mọi hoạt động kinh doanh bình thường tại Ocean Bank.

Đào Minh Khoa