Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2015- 2018, Nguyễn Văn Xoàng là Giám đốc Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi đã tự ý đứng ra huy động vốn của nhiều người dân (không phải là thành viên của Hợp tác xã) với số tiền hơn 13 tỷ đồng để nuôi nghêu. 

Tuy nhiên, đến kỳ thu hoạch nghêu, những người đã góp vốn do ông Xoàng huy động không được chia lợi nhuận. Nghi bị lừa đảo, những người góp vốn đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. 

Được biết, Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi chuyên nuôi nghêu với diện tích khoảng 400 ha với 606 thành viên, được thành lập từ năm 2004 do ông Xoàng làm Giám đốc. 

Trước những tố cáo của nhiều người về hành vi lừa đảo của ông Xoàng, vào tháng 3-2019, Đại hội thành viên Hợp tác xã, các thành viên đã không đồng ý cho ông Xoàng tiếp tục giữ chức Giám đốc.

Trần Lĩnh