Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, ngày 22-3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Công nghiệp dừa Liên Vĩnh Xương (xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) do ông Cổ Huỳnh Vĩnh Xương làm chủ, đang xả nước thải chưa qua xử lý bằng đường ống thoát nước mưa ra ngoài môi trường.

Đường ống xả thải của công ty TNHH Công nghiệp dừa Liên Vĩnh Xương.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng cơm dừa, dụng cụ đựng sản phẩm (nước cất dừa hư) không được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý mà thải vào đường ống nước mưa ra môi trường bên ngoài khoảng 3m3/ngày (24 giờ).

Công ty TNHH Công nghiệp dừa Liên Vĩnh Xương.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm, yêu cầu Công ty ngưng ngay việc xả thải chưa xử lý ra môi trường. Đồng thời thu mẫu nước thải để phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.


T.Lĩnh - Hải Đăng