Như Báo CAND đã phản ánh, Dũng là cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tà Rụt. Tháng 4-2017, Dũng đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt để công tác. Tại đây, Dũng nói với bà con là đi khảo sát nhà ở hộ nghèo bị xuống cấp để chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây mới, với mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng. 

Tiếp đó, Dũng chọn 14/52 hộ nghèo cả thôn và hứa sẽ đảm bảo việc hỗ trợ xây dựng nhà mới, tuy nhiên mỗi hộ phải đóng góp cho Dũng 3,5 triệu đồng để “chạy” cho nhanh và cho chắc. 

Các nạn nhân lên tiếng việc bị Dũng lừa đảo.
Nghe lời Dũng, chủ hộ của 14 hộ dân đã nhất trí. Sau đó, lấy lý do việc đi lại nhiều khó khăn, Dũng nhờ ông Hồ Minh Riêng, Trưởng thôn A Liêng đứng ra nhận giúp tiền rồi đưa lại cho Dũng. Sau một thời gian, ông Riêng đã nhận đủ và đưa lại cho Dũng tổng cộng 47,5 triệu đồng. 

Ngày đưa tiền, Dũng đưa lại cho ông Riêng 5 triệu đồng, bảo tiền hoa hồng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, ông Riêng vẫn không thấy Dũng thực hiện lời hứa với dân, nên đã viết thư lên xã Tà Rụt thắc mắc. Lúc này, lãnh đạo xã mới tá hỏa phát hiện sự việc.

Thanh Bình