Trần Huỳnh Duy Thức ký vào biên bản bắt, khám xét.

Theo kết luận thanh tra của đoàn Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM: tháng 12/2008, công ty OCI bắt đầu cung cấp dịch vụ Phone To Phone chiều quốc tế về Việt Nam cho người sử dụng điện thoại gọi từ các nước Mỹ, Australia, Canada... gọi về Việt Nam.

Công ty OCI đã kinh doanh trái phép 2 loại thẻ VietVoice và Ring-Voiz tại thị trường Việt Nam (trái với thông tư 05/2008/TT- Bộ TT-TT ban hành ngày 12/11/2008 của Bộ TT-TT).

Công ty OCI đã triển khai kinh doanh dịch vụ internet chiều về Việt Nam mà không đăng ký cơ sở hạ tầng, không chịu sự quản lý nào về mặt quản lý nhà nước đối với kinh doanh cũng như an ninh.

Việc tổ chức thiết lập hệ thống chuyển lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam của công ty OCI đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, đến an ninh thông tin, tạo điều kiện cho loại tội phạm lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

PV