Hơn 126 triệu USD xây dựng, phát triển hệ thống y tế cơ sở ở 13 tỉnh

16:03 25/08/2020
Dự án sẽ hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu. Ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Ngày 25/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến khởi động và ký kết thỏa thuận triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở.

Dự án có tổng vốn là 126,25 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng thế giới là 80 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại là 25 triệu USD; vốn đối ứng là 21,25 triệu USD.

Dự án được triển khai trong 5 năm (2010-2015) tại 13 tỉnh gồm: Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hào Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Ninh Thuận.

Dự án được triển khai tại 13 tỉnh trong 5 năm

Mục tiêu chung của Dự án là nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án. Hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu. 

Ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Cụ thể, dự án xây mới 138 trạm y tế xã và cải tạo nâng cấp 325 trạm y tế, cải tạo nâng cấp 12 trung tâm y tế huyện thuộc 13 tỉnh dự án. Cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở.

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về các nội dung: Truyền thông giáo dục sức khỏe; bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra, phát hiện sớm, quản lý một số bệnh không lây nhiễm; khám chữa bệnh…

Hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh về triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống tuyến y tế cơ sở

 Đổi mới hoạt động tại trạm y tế xã bao gồm: Bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống bệnh, dịch; kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường; khám chữa bệnh… theo nguyên lý y học gia đình.

Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng, áp dụng một số chính sách và các sáng kiến đổi mới nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại trạm y tế xã và kết nối với trung tâm y tế huyện và các cơ sở tuyến trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mong muốn, thông qua việc triển khai có hiệu quả của Dự án này sẽ giúp đổi mới hệ thống cơ sở y tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp và hoàn thành các cấu phần phát triển hoạt động mạng lưới y tế cơ sở trong giai đoạn 2020- 2024, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận thực hiện dự án giữa Bộ Y tế và đại diện một số tỉnh dự án là Hòa Bình, Hà Giang, Bắc Kạn.

          
Tr.Hằng