Trưng bày một số di vật khảo cổ tiêu biểu, đặc sắc khai quật được tại tòa Nhà Quốc hội

10:01 22/08/2015
Thủ tướng Chính phủ giao Viện hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu) theo phương thức đàm phán trực tiếp với nhà thầu để lựa chọn với gói thầu “Cột ánh sáng kiến trúc Lý (Đèn ống hình cột)” và gói thầu “Chế tạo sa bàn và mô hình công trường khảo cổ học”. 

Thủ tướng yêu cầu Viện hàn lâm KHXH Việt Nam tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được phê duyệt. 

Theo Dự án, dưới tầng hầm Nhà Quốc hội sẽ trưng bày một số di tích, di vật khảo cổ tiêu biểu, đặc sắc khai quật được tại khu vực tầng hầm 1 và 2 ở phía Đông của tòa Nhà Quốc hội. 

Khu trưng bày có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3.700m². Trong đó, tầng hầm 1 trưng bày giới thiệu về di tích, di vật thời kỳ Thăng Long, bao gồm từ thời Lý, Trần đến thời Lê, thế kỷ XVI-XVIIIá; tầng hầm 2 trưng bày giới thiệu về di tích, di vật thời kỳ Tiền Thăng Long, bao gồm thời Đại La (thế kỷ VII-IX) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X).

Nam Phương