Sẽ áp dụng qui đổi giải thưởng dành cho các nghệ sĩ

15:09 12/08/2011
Huy chương vàng, giải Nhất, giải A, Cúp vàng của các hội diễn, liên hoan, cuộc thi về biểu diễn nghệ thuật khu vực do Bộ VH, TT&DL, hay do các Hội VHNT chuyên ngành TW tổ chức, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sẽ được tính bằng 2/3 Huy chương vàng.

Chiều 11/8, Bộ VH, TT&DL tổ chức họp báo, công bố công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011.

Theo đó, các Hội đồng cấp cơ sở đã gửi về Hội đồng cấp Bộ 18 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, gồm 4 hồ sơ thuộc lĩnh vực sân khấu, 1 múa, 1 âm nhạc và 12 văn học; 171 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước, 75 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 166 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú. Trên cơ sở đó, Hội đồng cấp Bộ xét duyệt: 16 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh; 146 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước; 35 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 112 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú.

Theo Bộ VH, TT&DL, việc xét giải lần này có phương án qui đổi giải thưởng trình hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú: lấy Huy chương vàng của Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc làm chuẩn; chỉ xem xét qui đổi Huy chương vàng, giải Nhất, giải A, Cúp vàng của các hội diễn, liên hoan, cuộc thi về biểu diễn nghệ thuật trong nước hoặc quốc tế. Các giải thưởng khác của hội diễn, liên hoan, cuộc thi toàn quốc, Bộ, ngành, quốc tế tùy theo tính chất, qui mô, tầm cỡ sẽ được Hội đồng tham khảo khi xét từng trường hợp cụ thể.

Theo đó, Huy chương vàng, giải Nhất, giải A, Cúp vàng của các hội diễn, liên hoan, cuộc thi về biểu diễn nghệ thuật toàn quốc do Bộ VH, TT&DL tổ chức được qui đổi bằng 1 Huy chương vàng; Huy chương vàng, giải Nhất, giải A, Cúp vàng tại hội diễn, liên hoan, cuộc thi về biểu diễn nghệ thuật quốc tế được tính bằng 1 Huy chương vàng; Huy chương vàng, giải Nhất, giải A, Cúp vàng của các hội diễn, liên hoan, cuộc thi về biểu diễn nghệ thuật khu vực do Bộ VH, TT&DL, hay do các Hội VHNT chuyên ngành TW tổ chức, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sẽ được tính bằng 2/3 Huy chương vàng

Dạ Miên