Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hoá Hùng Vương

14:55 15/05/2016
Ngày 15-5, Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hoá Hùng Vương đã tổ chức họp báo công bố ra mắt Trung tâm tại Bảo tàng Công an nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội.


Theo đó, Trung tâm có 1 Chủ tịch Hội đồng; 3 Phó chủ tịch; 1 Giám đốc Trung tâm; 3 phó giám đốc và 3 Ban chuyên trách.

Trong đó, ông Vũ Oanh, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm; Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Website của Trung tâm: vanhoahungvuong.com.vn

Quang cảnh họp báo.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hoá Hùng Vương có nhiệm vụ nghiên cứu văn hoá thời đại các vua hùng, những giá trị phi vật thể và vật thể giá trị nhân bản và tình yêu con người trong nền văn hiến Văn Lang, lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước, niềm tự hào dân tộc, kế thừa phát huy bản sắc dân tộc và giữ gìn văn hoá giống nòi; dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện thẩm định xây dựng tôn tạo bảo tồn di tích Đền Hùng, các giá trị văn hoá thời đại Hùng Vương.

Hoạt động của Trung tâm mong muốn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cổ vũ tình yêu nước của các thế hệ người Việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh Phối cảnh dự án Đền Hùng và Tháp Hùng Vương ở Trường Sa- Khánh Hoà.

Hiện trung tâm đã và đang vận động ý tưởng xây dựng Đền Hùng tại một số địa phương như xây dựng Đền Hùng và tháp Hùng Vương tại đảo Phú Quốc-Kiên Giang và đền thờ Vua Hùng và các vị thánh nhân của Việt Nam tại huyện đảo Trường Sa- Khánh Hoà.

Lưu Hiệp