Cần hiện đại hóa việc dự báo thời tiết, thiên tai

07:26 04/10/2020
Chiều 3-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (3/10/1945-3/10/2020) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.


Buổi lễ có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu của ngành và kết nối trực tuyến với các Đài, trạm trên hệ thống chuyên ngành, đặc biệt có các trạm quan trắc tại các đảo tiền tiêu như Trường Sa, Bạch Long Vỹ...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, do vị trí địa lý của nước ta từ hàng ngàn năm trước, cha ông chúng ta rất coi trọng việc chinh phục và thích ứng với các hiện tượng thời tiết, khí hậu của tự nhiên để bảo vệ, phục vụ sản xuất và cuộc sống. Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta không chỉ anh hùng bất khuất trong chống giặc ngoại xâm mà còn kiên cường trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, đồng thời luôn tìm cách khám phá, chiêm nghiệm những hiện tượng, những quy luật của thiên nhiên để vận dụng thích ứng với đời sống hằng ngày.

Ngày nay, trong bất kỳ lúc nào, ở đâu, mọi người, mọi nhà và mỗi chúng ta đều xem, nghe và thường xuyên đọc bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện và coi đó như một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được trong cuộc sống. Chính vì vậy, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay với những hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp hơn, khắc nghiệt hơn, thường xuyên gây ra nhiều thiệt hại to lớn, nhiệm vụ của ngành Khí tượng thủy văn của chúng ta ngày càng nặng nề hơn.

“Chúng ta có thể khẳng định rằng ở đâu có vùng trời, vùng biển và lãnh thổ của Việt Nam thì ở đó có hoạt động khí tượng thủy văn và sự hiện diện của cán bộ, nhân viên ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”, Thủ tướng nói. Trong 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh thành lập Nha khí tượng, là tổ chức tiền thân của ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong 75 năm qua, ngành Khí tượng thủy văn thường xuyên phải làm tốt nhiệm vụ theo dõi, quan trắc mọi diễn biến thời tiết thủy văn trên cả nước. Phải tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo hơn nữa, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên cả vùng biển rộng lớn của Tổ quốc để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cần tập trung nhiều biện pháp để phát triển ngành Khí tượng thủy văn đồng bộ theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Cần coi việc đầu tư cho khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp chủ yếu để phát triển. Khai thác triệt để những thành tựu khoa học công nghệ trong nước, đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới để đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành Khí tượng thủy văn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Đức Tuân