Bổ nhiệm thêm 1 Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW

08:25 18/01/2008
Bộ Chính trị vừa quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, sinh năm 1953, có học vị TS kinh tế.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định để ông Nguyễn Hồng Vinh và ông Đào Duy Quát thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2008.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Vinh tiếp tục làm Phó Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn nghệ TW. Còn ông Đào Duy Quát tiếp tục làm chuyên gia cao cấp tại Ban Tuyên giáo TW và tiếp tục giữ chức vụ Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Vinh và ông Đào Duy Quát được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW (sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá TW và Ban Khoa giáo TW sáp nhập) theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư hồi tháng 5/2007

PV