Bộ Công an tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Thứ Ba, 12/07/2011, 07:40
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II; Huân chương Quân công tặng thưởng 4 đồng chí; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2011). Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách công tác nội chính của Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự. Tới dự Lễ còn có Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, phái viên của Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;  Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tới dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Trung tướng Phạm Tâm Long, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Đông, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW  Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía khách mời có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các đồng chí lão thành Công an nhân dân (CAND)...

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí dũng cảm, sáng tạo chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, lực lượng ANND đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG); được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ANQG và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước đặt ra trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ghi nhận những thành tích, cống hiến của lực lượng ANND, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II; Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Ba cho các đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống Tổng cục An ninh II. Ảnh: Công Gôn.

Sau khi trân trọng gắn Huân chương tặng các tập thể và cá nhân nêu trên, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng ANND đạt được trong 65 năm qua.

Nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới, yêu cầu đối với lực lượng ANND là tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ ANTT, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng xây dựng thế trận ANND, nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định ANTT ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng (XDLL) CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Thực hiện yêu cầu trên là cả một quá trình, trước mắt, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ cần tập trung thực hiện các công tác trọng tâm là: Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Cuộc vận động và các phong trào thi đua trong lực lượng CAND. Tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, quyết sách chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG. Nhạy bén, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh.

Đại tướng Lê Hồng Anh chỉ rõ chú trọng hoàn thiện tổ chức, bộ máy; tập trung chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trang bị phương tiện nghiệp vụ, đảm bảo yêu cầu bảo vệ ANQG thời kỳ hội nhập; XDLL chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Công Gôn - Việt Hưng
.
.
.